Een overbodige, dure optie

Cryo-Cell heeft het consequent over `stamcellen', maar uit navelstrengbloed zijn alleen bloedstamcellen te winnen. Die kunnen zich niet, zoals stamcellen, tot iedere mogelijke cel ontwikkelen. Stamcellen uit navelstrengbloed worden op het ogenblik wèl gebruikt bij de behandeling van verschillende soorten leukemieën (bloedcelkankers). In een poging de patiënt te genezen vernietigen de behandelaars met bestraling of chemotherapie het beenmerg van de patiënt. In het beenmerg groeien de rode en witte bloedcellen en dus ook de woekerende bloedcellen. Na de behandeling krijgt de patiënt bloedstamcellen toegediend. Daaruit maakt het lichaam weer alle verschillende typen bloedcellen, maar hopelijk niet meer de kankercellen.

De nieuwe bloedstamcellen komen tot nu toe vooral uit beenmerg. Dat kan van een donor komen, of het merg kan vooraf bij de patiënt zijn afgenomen. Dan wordt het in het lab gezuiverd van kankercellen.

In plaats van bloedstamcellen uit beenmerg worden tegenwoordig ook bloedstamcellen uit navelstrengbloed gebruikt. Tot vorig jaar waren er wereldwijd 700 van die transplantaties uitgevoerd. De ervaringen zijn goed, vooral bij kinderen, want een navelstreng bevat meestal te weinig stamcellen om er een volwassene mee te behandelen. Dat verdwijnt als in de toekomst de stamcellen makkelijk in het lab vermenigvuldigd kunnen worden.

Maar het winnen van bloedstamcellen uit gewoon bloed maakt navelstrengbloed in de toekomst overbodig. De bloedstamcellen in bloed zijn weliswaar schaars, maar ook hier brengt een labkweek uitkomst. Navelstrengbloed bewaren lijkt daarom een overbodige en dure optie, ook al omdat het aantal toepassingen van bloedstamcellen niet spectaculair toeneemt.