Dubieuze afspraken bij taxatie van huizen

Tien procent van alle gemeenten heeft financieel dubieuze afspraken met taxateurs van onroerend goed. Bureaus die door gemeenten worden ingeschakeld nadat particuliere woningbezitters bezwaar hebben gemaakt tegen de taxatie in het kader van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), worden er financieel beter van naarmate de hertaxatie hoger uitpakt.

Dit stelt de Vereniging Eigen Huis in een brief aan minister De Vries (Binnenlandse Zaken). De vereniging heeft naar aanleiding van klachten in Renkum onderzoek gedaan naar de wijze waarop gemeenten hertaxaties in het kader van beroepsprocedures uitvoeren.

Daarna is door de Waarderingskamer, die toezicht houdt op de waardebepaling van onroerende zaken in het kader van de WOZ, vastgesteld dat zeker tien procent van alle Nederlandse gemeenten afspraken hebben waarin een financiële relatie is gelegd tussen de hoogte van de hertaxatie en de vergoeding aan het taxatiebureau, zo maakte de Vereniging Eigen Huis gisteren via RTL Nieuws bekend.

In de praktijk komen de afspraken volgens Eigen Huis erop neer dat gemeenten gebruik maken van hetzelfde bureau voor een hertaxatie nadat een eigenaar bezwaar heeft gemaakt tegen de eerste taxatie. Een gemeente vergoedt de kosten van de hertaxatie aan het bureau volledig als deze even hoog uitvalt als de eerste taxatie. Valt de taxatiewaarde lager uit, zodat de gemeente minder belasting kan heffen, dan betaalt de gemeente naar rato van de lagere waarde minder aan de taxateur. Deze koppelverkoop wordt volgens Eigen Huis in bulkcontracten tussen gemeenten en taxateurs overeengekomen.

De directeur ledenbelang van Eigen Huis, F. van Loon, spreekt van een ,,schandalige situatie''. Hij wijst erop dat zijn belangenorganisatie al langer protesteert tegen het gebruik van gemeenten om voor hertaxaties hetzelfde bureau in te schakelen als voor de eerste taxatie. Volgens hem wordt de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur hierdoor in diskrediet gebracht.

Van Loon vraagt minister De Vries een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in te stellen. Ook vraagt de Vereniging om maatregelen waarmee eerdere, subjectief gemotiveerde taxaties ongedaan gemaakt kunnen worden.

De Waarderingskamer noch het departement was bereikbaar voor commentaar.