Doktersdilemma`s

In het Zaterdags Bijvoegsel van 14 juli stond een artikel van Wubby Luyendijk onder de titel `Doktersdilemma's'. Daarin staat als woordelijk citaat van mij onder andere weergegeven: ,,Zijn al die hartoperaties nou werkelijk nodig? Die hartchirurgen pikken de lijken van de straat.''

Hierdoor kan ten onrechte de indruk ontstaan dat hartchirurgen op onjuiste indicatie operaties uitvoeren en geld van de gezondheidszorg misbruiken.

Ik betreur dit zeer en deel deze mening in het geheel niet.

Iedere specialist doet zijn/haar best om de (te beperkte) middelen binnen zijn of haar specialisme optimaal te benutten.

    • Dr. I.C. Heyligers Amsterdam