Cricket (2)

De kreet waarmee de voorpagina kopt `Een multicultureel drama op het cricketveld' is misleidend.

De titel suggereert dat het integratieproces per definitie geproblematiseerd moet worden. Een vruchtbare discussie ontstaat zo niet in de samenleving of in de sport. Kwalijker is dat de groep `allochtone' cricketers wordt gestigmatiseerd. Ook hier geldt: een integratieproces moet altijd van ten minste twee kanten wordt benaderd.

Een volwaardige plaats voor de nieuwkomers op de Nederlandse cricketveIden is de enige garantie voor een gezonde, voorspoedige ontwikkeling van de `King of Sports'.

    • Anne Matena Amsterdam