Aandeelhouders beslissen over salarissen top

Om aan de groeiende kritiek op de buitensporige salarisstijging van topbestuurders tegemoet te komen, heeft het kabinet gisteren besloten de aandeelhouders zeggenschap over die salarissen te geven.

De raad van commissarissen van NV's blijft die salarissen vaststellen, maar de aandeelhouders krijgen het recht hun goedkeuring te verlenen of te onthouden.

Behalve met deze versterking van de positie van de aandeelhouders is het kabinet gisteren ook akkoord gegaan met het voorstel van minister Vermeend (Sociale Zaken, PvdA) om bezoldiging en aandelenbezit van bestuurders en commissarissen openbaar te maken.

Vermeend presenteerde gisteren een onderzoek waaruit blijkt dat van enkele tientallen, veelal zeer grote bedrijven de beloning van bestuurders het afgelopen jaar is toegenomen met gemiddeld 17,6 procent. De inkomensstijging van bestuurders van middelgrote bedrijven was ongeveer gelijk aan die van werknemers in het algemeen.

Premier Kok meent dat de transparantie die uit de gisteren gepresenteerde wetsvoorstellen zal voortvloeien ervoor kan zorgen dat de toekomstige loonontwikkeling ,,niet buitensporig'' zal zijn.

Het kabinet heeft de werknemersvertegenwoordiging binnen een bedrijf geen speciale rol bij de salarissen van topbestuurders gegeven. Volgens Kok hebben ondernemingsraden zelf de vrijheid over dat onderwerp te praten.

De premier noemde de uitkomsten van het onderzoek van Vermeend ,,niet helemaal verrassend''. De stijging van de internationaal opererende bedrijven komt overeen met de internationale normen en regels, zei Kok.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken begint een onderzoek naar de inkomens van managers in de (semi-)publieke sector, zoals ziekenhuizen en woningcorporaties. Naar verwachting is dat rapport eind dit jaar klaar.

TOPINKOMENS:

via www.nrc.nl/Doc