Wegkwijnziekte bij varkens blijkt zich snel te verspreiden

Steeds meer varkens raken besmet met een nieuwe virusziekte, Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome (PWMS) ofwel wegkwijnziekte. Dieren die aan de ziekte lijden, vertonen overeenkomstige symptomen als bij klassieke varkenspest: vermagering, koorts, diarree en longproblemen. Volgens het ministerie van Landbouw is het virus niet schadelijk voor mensen. Ook consumptie van vlees van besmette dieren zou geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren.

Wel is het ministerie bezorgd over de snelle verspreiding van de relatief nieuwe ziekte. In Nederland werd PWMS voor het eerst vastgesteld bij een varkshouderij in Boxtel, in 1998. In juni vorig jaar waren officieel 300 van de 14.500 varkenshouderijen in Nederland besmet. Dat aantal zou inmiddels gestegen zijn tot 5.000, zo valt af te leiden uit een enquête die de Agrarische Hogeschool Delft onder dierenartsen heeft uitgevoerd. Volgens Stichting Wakker Dier, de opdrachtgever van het onderzoek, worden jaarlijks miljoenen varkens in Nederland door de ziekte getroffen.

De ziekte komt voor bij biggen van 2 tot 20 weken. Volgen de Gezondheidsdienst voor Dieren kan bij getroffen bedrijven de uitval van biggen oplopen tot 10 procent, ,,maar uitschieters van 50 procent zijn bekend''.

Over de oorzaken van PMWS is nog weinig bekend. Waarschijnlijk is het Circovirus type-2 verantwoordelijk voor het syndroom. Het ministerie van Landbouw en het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren hebben in maart 2,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld aan ID-Lelystad voor een onderzoek naar de oorzaken en de ernst van de ziekte.

Een vaccin is de eerste jaren nog niet te verwachten. Stichting Wakker Dier stelt dat krappe behuizing leidt tot verminderde weerstand en tot stress bij varkens en biggen. De Gezondheidsdienst voor Dieren wijst op het belang van preventieve maatregelen, zoals veel ruimte per big, weinig tocht in de stal en een juiste temperatuur.