Voormalig separatist vermoord op Corsica

De voormalige separatistenleider François Santoni is vannacht op het Franse eiland Corsica doodgeschoten, ruim een jaar na de moord op zijn vriend en politiek medestander Jean-Michel Rossi. De 41-jarige Santoni verliet kort na middernacht een bruiloftsfeest in Monacia-d'Aullène, een dorp in het zuiden van Corsica, toen een onbekende dader hem met een automatisch wapen onder vuur nam. Santoni, die in 1995 al eens een moordaanslag had overleefd, werd dodelijk in zijn hoofd en borst geraakt. Een andere feestganger, vermoedelijk de bruidegom, werd getroffen in zijn knie. De dader wist te ontkomen. De politie vond later een uitgebrande auto, die vermoedelijk als vluchtwagen is gebruikt.

Santoni was tot voor kort een van de leiders van A Cuncolta Naziunalista, de politieke tak van het Front de Libération Nationale de la Corse (FLNC), de verboden Corsicaanse afscheidingsbeweging. Nadat hij in de jaren tachtig vier jaar had doorgebracht in de cel wegens betrokkenheid bij aanslagen op politici, speelde hij een belangrijke rol in de onderhandelingen tussen het FLNC en de regering in Parijs.

De moord begin 1998 op prefect Claude Erignac, Frankrijks hoogste ambtenaar op Corsica, was voor premier Lionel Jospin aanleiding om de eilandbewoners een aanzienlijke mate van autonomie toe te staan, om zo het al decennialang aanhoudende geweld op Corsica een halt toe te roepen. Vorig jaar werden de zogeheten `akkoorden van Matignon' gesloten, waarin onder meer overeengekomen werd dat op termijn een deel van de wetgevende macht wordt overgeheveld naar het Corsicaanse parlement, dat lager onderwijs verplicht gegeven wordt in de Corsicaanse taal en dat op het eiland een eigen belastingheffing van kracht wordt. Het akkoord was voor de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Jean-Pierre Chevènement, reden om op te stappen. In mei dit jaar stemde het Franse parlement in met de hoofdpunten van `Matignon'.

Santoni had zich de laatste jaren grotendeels teruggetrokken uit het politieke leven. Toen hij in 1998 werd vrijgelaten uit de gevangenis na een veroordeling wegens afpersing verklaarde hij zich een tegenstander van een nieuwe gewelddadige campagne om onafhankelijkheid van Frankrijk te bevechten. Vorig jaar verschenen vraaggesprekken met Santoni en Rossi in een boek van Libération-journalist Guy Benhamou. Daarin spraken de twee voor het eerst over de ondergrondse praktijken van de Corsicaanse nationalisten. Hetzelfde jaar nog werd Rossi, een van de oprichters van de FLNC, op straat doodgeschoten.

De moord op Santoni valt in een periode waarin de onrust op Corsica weer oplaait. Oud-minister Chevènement zei vanochtend dat de moord bewijst dat Parijs een fout heeft gemaakt door Corsica meer autonomie te kennen.