Venetiaan warm onthaald bij Kok

De Surinaamse president Venetiaan sprak gisteren in Den Haag met premier Kok. Hun ontmoeting verliep in een bijzonder hartelijke en constructieve sfeer.

Glunderend sprak premier Kok gisteren op het Catshuis na zijn twee uur durende gesprek met de Surinaamse president Venetiaan van ,,een bijzonder moment''. Het bijzondere, zo bleek echter al snel, school hem vooral in het feit dát beide heren twee uren met elkaar hadden gesproken en dat dit in een bijzonder hartelijke sfeer was gebeurd.

Gelet op de ijzige relatie, die er onder Venetiaans voorganger Wijdenbosch tot vorig jaar heerste tussen beide landen, mocht dat inderdaad opmerkelijk heten.

Inhoudelijke doorbraken hadden Kok en Venetiaan na afloop echter ondanks alle hartelijkheid over en weer niet te melden.

Kok prees Venetiaan, die vorige zomer aantrad, en sprak zijn ,,waardering uit voor heel veel wat al tot stand is gebracht''. Hij doelde hiermee vooral op het herstel van de monetaire stabiliteit. Wel onderstreepte hij dat er nog ,,meer perspectief'' moet komen op het gebied van de economische ontwikkeling.

Hadden Kok en de hem vergezellende ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) binnenskamers echter niet een beetje geklaagd over het trage tempo van de veranderingen in Suriname? ,,Nee'', antwoordde Venetiaan met een brede glimlach, ,,daarover is aan deze tafel niet gesproken.''

Voor Kok was het pas de eerste ontmoeting met een Surinaamse president sinds hij zeven jaar geleden premier werd. En eigenlijk was Venetiaan niet eens op een officieel bezoek. Een jaar na zijn aantreden kwam hij vooral naar Nederland om de contacten met de circa 300.000 mensen omvattende Surinaamse gemeenschap in Nederland aan te halen, onder meer op het Kwakoe Festival in de Amsterdamse Bijlmermeer. De Surinaamse gemeenschap in Nederland is een belangrijke doelgroep voor elke Surinaamse politicus, want al met al is die nauwelijks kleiner dan de 400.000 mensen in Suriname zelf.

Venetiaan liet Kok weten dat hij zeer welkom zou zijn voor een tegenbezoek aan Suriname. Hetzelfde gold voor koningin Beatrix, zei hij. Kok op zijn beurt verklaarde dat hij graag zou komen ,,als het moment daar is'', maar hij verwees tegelijkertijd nadrukkelijk naar de volle agenda's van alle betrokkenen.

Beide zijden spraken verder af dat de ambtenaren van Venetiaan de komende dagen met de staf van minister Herfkens zouden werken aan de nadere invulling van het Nederlandse hulpprogramma voor Suriname.

In juni werden beide landen het al eens over de hervatting van die hulp. Nederland zegde toe via een garantstelling te willen bijdragen aan het saneren van een schuld van 390 miljoen gulden. Daardoor zou Suriname meer ruimte overhouden om in de economische ontwikkeling van het land te investeren. Voorts werden beide landen het eens over zes sectoren, waarop de Nederlandse hulp zich voortaan zou concentreren. Voor hulp aan deze sectoren, waaronder onderwijs en de gezondheidszorg, is in totaal zo'n 500 miljoen gulden beschikbaar.