Ruzie in Polen over compensatiegelden dwangarbeiders

De chef van de Poolse stichting die is belast met de verdeding van Duitse compensatie aan voormalige dwangarbeiders, is door het bestuur van die organisatie de laan uitgestuurd. Het bestuur ging daatoe over nadat de voorzitter, Bartosz Jalowiecki, de Duitse regering had beschuldigd van het bedriegen van de bejaarde Polen die recht hebben op de compensatie.

Jalowiecki beweerde dat de Duitse regering rond 1,8 miljard mark, het bedrag waarop de naar schatting 500.000 voormalige Poolse dwangarbeiders recht hebben, tegen een ,,onaanvaardbare'' koers heeft ingewisseld voor Poolse zloty. Dat zou de individuele Pool die recht heeft op compensatie duizend mark schelen. Een haastig ingesteld onderzoek van de Poolse regering heeft evenwel aangetoond, dat Jalowiecki zelf in hoge mate verantwoordelijk is voor het verlies dat door de ongunstige wisselkoers wordt geleden. Hij had niet alleen ingestemd met de uitbetaling van de compensatie in de eigen – Poolse – munteenheid, hij had bovendien nagelaten duidelijke afspraken te maken over de wisselkoers die bij de uitbetaling zou worden gehanteerd. Polen is aldus het enige land in Oost-Europa dat de compensatie van de Duitsers niet in marken, maar in de eigen valuta ontvangt – door de nalatigheid van Jalowiecki. Het verlies dat als gevolg van de ongunstige wisselkoers wordt geleden bedraagt in totaal bijna miljoen mark, zo is in Polen becijferd.

Dat was op zich erg genoeg. Maar volgens de Poolse premier, Jerzy Buzek, had Jalowiecki het probleem nog vergroot door de Duitsers publiekelijk de schuld te geven. ,,Dat was onaanvaardbaar'', aldus Buzeks woordvoerder gisteren.

De kwestie kwam eerder deze week ter sprake tijdens een ontmoeting tussen Buzek en de Duitse bondskanselier Schröder, die op zijn reis door het grensgebied tussen beide landen in Szczecin met elkaar spraken. De opvolger van Jalowiecki, Witold Krochmal, gouverneur van Neder-Silezië, zei dat er ,,een doorbraak'' was bereikt in het overleg. Hij voegde daaraan toe dat ,,politieke beslissingen nu moeten worden omgezet in daden''.

Details over de doorbraak en eventuele nieuwe afspraken zijn echter noch door Berlijn, noch door Warschau bekendgemaakt. Schröder heeft zich ertoe beperkt de Poolse stichting op te roepen de problemen met de Duitse stichting die de compensatie aan ex-dwangarbeiders uitbetaalt, op te lossen. De Duitse regering zal ,,die pogingen steunen'', aldus de bondskanselier, maar interventie van de Duitse overheid sloot hij uit.