Nuon betaalt extra voor groene stroom

Energiebedrijf Nuon heeft het aantal klanten voor groene stroom de afgelopen zeven maanden zien verdubbelen tot 200.000, zo heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Nuon kan aan de grote vraag voldoen door groene stroom in Duitsland op te wekken, maar de kosten van deze buitenlandse groene stroom zijn 5 tot 10 procent hoger dan van gewone energie.

De stroom die Nuon opwekt in de Duitse windparken wordt op het Duitse netwerk gezet. Nuon krijgt daarvoor, net als voor Nederlandse natuurstroom, groencertificaten. Over de in Nederland opgewekte groene stroom hoeft geen ecotax te worden betaald, terwijl dit over de Duitse stroom wel moet worden voldaan. De ecotax mag niet worden doorberekend aan de klanten.

De ecotax zou worden opgeheven als Nuon de opgewekte stroom daadwerkelijk zou importeren. ,,Maar dit is erg ingewikkeld als het maar kleine hoeveelheden stroom betreft'', aldus A. Goedmakers, directeur van Nuons duurzame energie-activiteiten. Goedmakers zegt dat het systeem van groencertificaten veel praktischer is en hoopt dat het ministerie van Economische Zaken binnenkort met een regeling komt. ,,Wij hopen dit najaar.''

Vorig jaar importeerde Nuon 3 procent van de benodigde duurzame elektriciteit. Een eerdere inschatting van Nuon is dat dit jaar circa 20 procent uit het buitenland komt. In Nederland is het moeilijk windmolenparken neer te zetten door lange inspraak- en bezwaarprocedures. Nuon is daarom over de grens gestapt.

Dit jaar nog neemt het Nederlandse bedrijf vier parken in Duitsland in gebruik. ,,Beter groen opwekken over de grens dan klanten op een wachtlijst zetten'', vindt Goedmakers. Nuon heeft 30.000 klanten voor groene stroom bij de concurrentie weggekaapt, aldus het bedrijf zelf. Huishoudens mogen sinds 1 juli hun eigen leverancier voor groene stroom kiezen.