Macedonië

Het is waar wat Peter Michielsen schrijft (NRC Handelsblad, 14 augustus): ,,niemand weet hoe groot de Albanese minderheid in Macedonië precies is'', maar het is niet waar dat eerdere volkstellingen door de Albanezen zijn geboycot.

Inderdaad hebben zij niet meegedaan toen in 1991 nog vóórdat Macedonië door de Verenigde Naties erkend was als zelfstandige staat geprobeerd is om er achter te komen wie de bewoners zijn van wat toen plotseling `een land' moest zijn (altijd was het een restgebied geweest, bewoond door Macedoniërs, Albanezen, Turken, Roma, Vlachen, Serviërs, Bulgaren; nooit was het echt een politieke eenheid), maar aan de eerste, en tot nu toe enige, officiële volkstelling die in 1994 gehouden is onder auspiciën van de Europese Unie en de Raad van Europa, hebben de Albanezen in principe probleemloos meegedaan.

Ik mag dit beweren, omdat ik bij die volkstelling teamleider ben geweest van een internationale waarnemersgroep voor de steden Tetovo en Gostivar en het moeilijk toegankelijk noordwestelijk berggebied waar meer dan 80% van de bevolking Albanees is. In de beide steden en in de dorpen, tot diep in de bergen toe, hebben we gecontroleerd en nergens geconstateerd dat er door de Albanese bevolking geboycot is.

Wél dat het de Albanezen op allerlei manieren werd moeilijk gemaakt om in hun eigen land mee te tellen (geharrewar met `citizenspapers', dat wil zeggen het recht als `inwoner' te worden aangemerkt, gerommel met tellers en tellerslijsten, dubieuze `correcties' op telformulieren ).

Kennelijk ging het er om, het percentage Albanese bewoners te drukken. Officieel is het uiteindelijk 22,7 procent geworden, maar de werkelijkheid is beslist anders geweest.

Dat de (moslim-) Albanese bewoners van het huidige Macedonië geen haar beter of slechter zijn dan de (slavisch-christelijke) Macedonische bewoners van dat land, lijdt geen twijfel, maar even zeker is dat het Macedonisch bevolkingsdeel met zijn in 1946, als van het Bulgaars onderscheiden, officieel erkende taal (pas in 1998 is Bulgarije ermee akkoord gegaan), op alle mogelijke manieren geprobeerd heeft om overal in het nieuwe land dominant te blijven.

    • Frans de Mast