Grens toetsing fusies omhoog

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wil fusies en overnames pas onder de loep nemen wanneer de gezamenlijke omzet in Nederland 30 miljoen euro (66 miljoen gulden) bedraagt. Nu is die ondergrens nog 30 miljoen gulden. ,,Dat biedt ons de kans om grotere zaken beter te onderzoeken'', aldus de nieuwe directeur Concentratiecontrole H. Schönau gisteren. De (boven)drempel blijft gehandhaafd op een gezamenlijke omzet van 250 miljoen gulden wereldwijd. Nog grotere fusies worden getoetst door de Europese Commissie. Het voorstel om de ondergrens te verhogen ligt nu bij de Raad van State.