Directeur SNS binnen één jaar weg

Nog geen jaar na zijn aantreden vertrekt bestuursvoorzitter prof.dr. J. Leenaars bij SNS Reaal Groep. De directeur van het bank- en verzekeringsbedrijf is in aanvaring gekomen met de raad van commissarissen. Leenaars heeft een onoverkomelijk verschil van inzicht over het te voeren beleid. President-commissaris prof.dr. J.L. Bouma beaamt dat de meningsverschillen met de directeur van SNS te groot waren geworden. ,,Wij betreuren de gang van zaken''.

De partijen weigeren te zeggen waar het conflict precies om draait. SNS Reaal Groep (6.000 medewerkers) zegt dat het vertrek van Leenaars geen consequenties heeft voor de bedrijfsstrategie.

De bestuursvoorzitter wilde zwaar inzetten op internet, zo liet hij bij de presentatie van de jaarcijfers over 2000 weten. Daarmee zou het bank- en verzekeringsbedrijf, dat van oudsher vooral geworteld is in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland, het westen moeten veroveren.

Daarnaast moest SNS Reaal buiten de traditionale afzetkanalen nieuwe partners zien te vinden. Dat zouden partijen in de detailhandel kunnen zijn, zo opperde Leenaars in maart. Ook dacht hij aan allianties met beursgenoteerde concerns. Leenaars was er voorstander van om de merknamen `SNS Bank' en `Hooge Huys' nadrukkelijker in de markt te zetten. Hij toonde zich ontevreden over de kruisbestuiving tussen bankiers en verzekeraars.

Het vertrek van Leenaars betekent de tweede bestuurswisseling deze zomer. Eerder vertrok de financieel directeur van SNS. De bestuursvoorzitter zal in de loop van de komende vier weken opstappen. Zijn taken worden waargenomen door de overige twee leden van de raad van bestuur van SNS Reaal Groep: M. Hinssen en C. van den Bos. Laatstgenoemde is in juni tot het bestuur toegetreden als opvolger van G. van Olphen, de financieel directeur. Van den Bos gaat het verzekeringsbedrijf leiden.