Brussel schort betaling van 80 miljoen op

De Europese Commissie heeft de betaling van zo'n 80 miljoen gulden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) opgeschort, omdat de besteding ervan voorlopig onvoldoende is onderbouwd.

Dit bericht van het Radio 1 Journaal is bevestigd door medewerkers van Arbeidsvoorziening (Arbvo). Het gaat in dit geval om geld voor zogeheten `technische bijstand'. Dit wordt, bovenop ESF-geld voor werkgelegenheid, door de Europese Commissie vergoed om de `overhead' van projecten te betalen en de voortgang van de projecten te controleren.

Nederland moet al 440 miljoen gulden aan de Commissie terugbetalen wegens een incorrecte aanwending van ESF-geld in de jaren 1994-1996. Oud-president H. Koning van de Rekenkamer presenteert binnenkort een rapport over deze kwestie.

De nu door de Commissie betwiste gelden voor `technische bijstand' beslaan ook de programperiode 1994-1999. De Commissie heeft enkele weken geleden een zogenoemd `mission report' aan Arbvo gestuurd met opmerkingen over de einddeclaratie die Arbvo voor technische bijstand heeft ingediend. Op uitgaven van zo'n 80 miljoen gulden is kritiek mogelijk, waardoor een definitieve gunning van dit geld is opgeschort. Arbvo heeft een deel van dit geld al in de vorm van voorschotten ontvangen. Arbvo heeft nog een jaar de tijd om alle uitgaven voor technische bijstand te verantwoorden.

Volgens het Radio 1 Journaal heeft de Europese Commissie in dit kader ook vragen over de rol van Deloitte & Touche. Bij Arbvo fungeerde Deloitte als extern accountant, terwijl hetzelfde bureau ook medewerkers ter beschikking stelde om de boekhouding op orde te brengen. Ook zou de Commissie vragen hebben of de aanbestedingsregels zijn gevolgd bij de werving van Deloitte als extern accountant.

Volgens een woordvoerder van Deloitte is er niets aan de hand. Hij zegt dat de medewerkers voor de boekhouding weliswaar door Deloitte ,,op uitzendbasis'' zijn geleverd, maar dat deze mensen werkten onder gezag en regie van Arbvo. Het werk als extern accountant staat hier los van, aldus Deloitte, dat overigens veel verschillende diensten aan Arbvo verleent. Ook de forensische tak van Deloitte is door de leiding van Arbvo ingeschakeld bij onderzoeken naar mogelijke fraude bij ESF-projecten. Een commissie onder leiding van oud-commissaris van de koningin Vonhoff, die dit voorjaar problemen onderzocht tussen de landelijke Arbvo en die in Rijnmond, had hierop kritiek, omdat vragen waren gerezen over de onafhankelijkheid van de rapportage van de forensische accountants.