Aantr. bnk. zkt. dito bankverz.

Een interessante partner, zo noemde ABN Amro's topman Rijkman Groenink gisteren zijn concurrent Fortis. Beleggers geloofden er gisteren even in. Terwijl ING en Aegon lager sloten op de beurs, werden de koersen van ABN Amro en Fortis opgestuwd. ABN Amro wordt al tijdenlang genoemd als onder meer een mogelijke fusiepartner van Aegon of de Duitse Commerzbank. Fortis was op zijn beurt een maand geleden nog het middelpunt van fusiegeruchten over Lloyds TSB.

Een samengaan van ABN Amro en Fortis kan nu, dankzij Groeninks contactadvertentie, aan de lijstjes worden toegevoegd. Hoewel het woord `reünie' beter op zijn plaats is dan `fusie'. Oude vrienden en vijanden zouden elkaar in de armen vallen. Bankiers van Fortis Bank bijvoorbeeld, die destijds als MeesPierson door ABN Amro aan Fortis werden verkocht. En de Belgische bankiers van Fortis-onderdeel Generale Bank, waar ABN Amro na een vriendelijke poging (Amro in 1989) en een minder vriendelijke (ABN Amro in 1998) alsnog mee zou fuseren.

Beide instellingen zijn ongeveer gelijkwaardig. De beurswaarde van ABN Amro is 30,4 miljard euro, die van het meer Belgische dan Nederlandse Fortis 37,9 miljard. Maar de laatste twee jaar was ABN Amro soms ook iets meer waard dan Fortis. Samen zouden ze vrijwel even groot worden als de bankverzekeraar ING, die een beurswaarde heeft van 71,6 miljard.

Is Fortis, in de woorden van Groenink, inderdaad `interessant'? De verzekeraars van Fortis zouden het machtige retail-apparaat van de bank ter beschikking krijgen. In het gezamenlijke vermogensbeheer zitten operationele voordelen. De grootste aantrekkelijkheid zit hem echter in de mogelijke effecten op de beurskoers zelf. Op de beurs doen Europese banken gemiddeld een koers-winstverhouding van 13,2. Verzekeraars worden veel hoger gewaardeerd, op 20,8. Zowel ABN Amro als Fortis presteren op dit moment onder de maat: de bank ABN Amro zit met een koerswinstverhouding van 10,9 onder het bankgemiddelde. De bankverzekeraar Fortis zit met 15 tussen de banken en verzekeraars in, maar mede-bankverzekeraar ING doet 19.

Een geloofwaardige nieuwe Nederbelgische bankverzekeraar naast ING lijkt zo alle kans te hebben op een hogere beurswaardering. ABN Amro handhaafde gisteren zijn doestelling, om eind 2005 te eindigen in de rendements-top vijf van een groep van 21 grote internationale banken - inclusief bankverzekeraar ING.

Een structureel hogere beurswaardering is daarbij essentieel. En niemand kan bestuursvoorzitter Groenink verbieden om op de weg daar naar toe een bocht af te snijden.

    • Maarten Schinkel