Aantal werklozen daalt licht

In de maanden mei–juli heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemiddeld 3.000 werklozen minder geteld dan in vergelijking met de periode april-juni. Het cijfer is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Nederland telde van mei tot en met juli gemiddeld 132.000 geregistreerde werklozen. Vanaf maart 2001 laten de werkloosheidscijfers volgens het CBS weinig verandering zien. Het bureau onderstreept dat het te vroeg is om te concluderen dat de werkloosheid niet langer daalt. De rekenmeesters waarschuwen dat de cijfers zijn gebaseerd op steekproeven en kunnen daardoor onnauwkeurig zijn.