Zes miljoen om verzuim agenten tegen te gaan

Het ziekteverzuim onder politieagenten moet over drie jaar met 10 procent zijn teruggedrongen. Dat hebben de ministeries van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken afgesproken met de vier politiebonden. Kabinet en politiekorpsen dragen hiertoe ieder drie miljoen gulden bij. Uit onderzoek blijkt dat de belasting van politiewerk hoog is, doordat agenten vaak ingrijpende gebeurtenissen meemaken en op onregelmatige tijden werken. Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) heeft al afspraken gemaakt om het grote aantal mensen dat wegens ziekte niet aan het werk gaat te verminderen. Het vandaag gesloten convenant heeft betrekking op circa 45.000 werknemers bij de politie.