Wegener verwacht daling resultaten

Uitgever Wegener verwacht dit jaar een daling van de resultaten. Een zwakkere advertentiemarkt, hogere papierprijzen en licht dalende oplagen voor regionale dagbladen zijn daarvan de belangrijkste oorzaken.

Wegener heeft gisteren bij de presentatie van de halfjaarcijfers gewaarschuwd dat het bedrijfsresultaat dit jaar tenminste tien procent lager zal uitkomen dan in het jaar 2000. Afgezien van eenmalige baten zoals een boekwinst op de verkoop van het muziekstation TMF verwacht Wegener dat de nettowinst ,,enigszins'' lager zal uitkomen.

Wegener, eigenaar van regionale kranten als De Gelderlander, het Brabants Dagblad en het Utrechts Nieuwsblad, verwachtte in april nog dat de winst dit jaar gelijk zou blijven. Nationale adverteerders hebben het echter laten afweten in de maanden april tot en met juli, Wegeners tweede kwartaal. Het totale advertentievolume in kranten daalde in de eerste helft van dit jaar met twee procent.

In sommige regio's had Wegener te maken met de gevolgen van de MKZ-crisis. De oplage van de regionale bladen daalde met een procent.

De verkoop van personeelsadvertenties en de verkoop van advertenties in huis-aan-huiskranten groeide wel in de eerste zes maanden van dit jaar, met zes en drie procent.

In de direct marketing, naast de kranten een belangrijke tak, noemt Wegener de resultaten van het eerste halfjaar ,,teleurstellend''. Weliswaar werd een omzetstijging gerealiseerd van 13 procent, maar deze was geheel te danken aan de aankoop van nieuwe bedrijven.

Exclusief de boekwinst op TMF steeg de netto winst van Wegener in het eerste halfjaar nog fractioneel tot 21,3 miljoen euro (inclusief TMF: 53,3 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat over de eerste zes maanden voor afschrijvingen op onder meer overgenomen bedrijven is uitgekomen op 65,1 miljoen euro, 6,5 procent lager dan vorig jaar. De omzet steeg met een half procent naar 504,5 miljoen euro. Exclusief het saldo van acquisities en bedrijfsverkopen noteerde Wegener een omzetstijging van bijna een procent.