Voorlopig nog geen vaarbelasting

Er wordt voorlopig geen vaarbelasting ingevoerd. Staatssecretaris Bos (Financiën) heeft de heffing op pleziervaartuigen niet opgenomen in het Belastingplan 2002, aldus bronnen rond het kabinet. Vooral de controle en juridische opzet bleken lastig voor de overheid. De regering had met de vaarbelasting zo'n tachtig miljoen gulden willen binnenhalen. Dat geld zou moeten worden gebruikt voor kinderopvang en scholing, aldus het regeerakkoord.