Uitstel van executie in Texas

Vier uur voor Napoleon Beazley gisteren ter dood zou worden gebracht, heeft een Texaans gerechtshof voor beroepszaken bepaald dat de voltrekking van het vonnis diende te worden opgeschort. De 25-jarige man was druk bezig afscheidsbrieven te schrijven, toen hem het nieuws over het nieuwe uitstel bereikte.

De zaak-Beazley heeft veel stof doen opwaaien in de Verenigde Staten, deels omdat hij John Luttig, de vader van een bekende rechter, had doodgeschoten. Dinsdag nog boog het Hooggerechtshof in Washington zich over de zaak, maar de rechters konden het er niet over eens worden of de straf moest worden opgeschort. De stemmen staakten: drie voor en drie tegen. Drie andere rechters onthielden zich van deelname aan de deliberaties, omdat ze rechter Luttig persoonlijk goed kennen. Zo bleef het oude vonnis van kracht.

Het Texaanse hof meende gisteren echter te elfder ure meer tijd nodig te hebben om de argumenten van Beazley's advocaat te bestuderen. Deze legt vooral de nadruk op het feit dat Beazley ten tijde van zijn misdaad pas 17 jaar oud was. Ook zou pas onlangs zijn gebleken dat enkele getuigen elkaar tegenspraken. In het verleden werd het leeftijdsargument overigens niet als doorslaggevend beschouwd in Texas, waar meer doodvonnissen worden voltrokken dan in welke andere Amerikaanse staat ook.