Straatverbod voor lastige stappers

Burgemeester H. Kaiser van Roermond krijgt, als het aan de meerderheid van B en W ligt, de bevoegdheid raddraaiers die in het uitgaanscentrum voor problemen zorgen een straatverbod opleggen.

Volgens gemeentelijk veiligheidsfunctionaris J. van Vlokhoven is Roermond een van de eerste gemeenten die de mogelijkheid van een straatverbod opneemt in de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Volgens Van Vlokhoven zorgen jongeren geregeld voor ordeverstoringen. Van Vlokhoven: ,,Ze hebben vaak al een caféverbod, maar maken vervolgens het uitgaansgebied onveilig. Het is natuurlijk een zware maatregel om iemand de toegang tot het publieke domein te ontzeggen. We gaan er terughoudend mee om. De burgemeester zal per geval zelf beslissen.''

De Apv maakt toepassing van het straatverbod, officieel gebiedsontzegging genoemd, in heel Roermond mogelijk. Het is volgens de gemeente echter bedoeld voor het uitgaansgebied. Wie voor problemen zorgt mag een weekeinde lang het gebied niet in. Bij herhaling kan een verbod van drie maanden volgen.

De gebiedsontzegging lijkt op een rechterlijk straatverbod. Verschil is dat de gebiedsontzegging in een kwartier geregeld is. De raad beslist volgende maand over het voorstel. Wethouder T. Thissen (GroenLinks) is tegen. Hij vindt het opleggen van een straatverbod een zaak voor justitie.