Scheiden kan nu in één dag

Scheiden binnen een dag, het kán. Tenminste, in theorie. Per 1 april werd de Wet openstelling huwelijk (beter bekend als het `homohuwelijk') van kracht. Ondertussen bleef het geregistreerd partnerschap bestaan. Het gevolg: het beëindigen van een huwelijk zonder tussenkomst van de rechter is mogelijk, in een uiterst hypothetisch geval zelfs binnen 24 uur.

Het werkt als volgt. Echtparen kunnen aan het loket van de burgerlijke stand hun huwelijk laten omzetten in een geregistreerd partnerschap. Datzelfde geregisteerde partnerschap kan – in theorie nog dezelfde dag – worden beeindigd, ook bij de burgerlijke stand, zonder dat de rechter eraan te pas komt. Voorwaarde is wel dat beide partners een door een advocaat of notaris ondertekende verklaring overleggen waarin staat dat zij hun zaken onderling hebben geregeld.

Daar zit hem de kneep, zegt advocaat Paul Sliepenbeek, voorzitter van de Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars. ,,Een advocaat heeft de verantwoordelijkheid na te gaan of de partners afspraken hebben gemaakt over de gevolgen. Doet hij dat niet, dan heeft hij later een probleem. Alleen als twee partners tegen me zeggen dat ze volstrekt geen verplichtingen tegenover elkaar hebben, en ik ben ervan overtuigd dat dat zo is, zal ik zo'n verklaring afgeven. Maar een dergelijke casus is een illusie.''

Van 1 april tot medio juni zijn in Amsterdam een `tiental' huwelijken via het geregistreerd partnerschap beëindigd, schrijft advocaat A. Sluijs in het Advocatenblad van 27 juli. De gemiddelde duur van de procedure: veertien dagen.