Personalia

Prof. dr. Jan van Cuilenburg is benoemd tot voorzitter van het Commissariaat voor de Media in Hilversum. Dat heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dat hem had voorgedragen, bekendgemaakt. Van Cuilenburg volgt als voorzitter drs. H. Koetje op, die in december 2000 werd benoemd tot burgemeester van de gemeente Vriezenveen.

Van Cuilenburg (1946) is sinds 1981 hoogleraar Communicatiewetenschap, in het bijzonder voor communicatiebeleid en mediamanagement. Sinds 1988 is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens hoogleraar-directeur van het Persinstituut. Daarnaast bekleedt hij diverse bestuursfuncties op het terrein van communicatie, media en informatie. Van Cuilenburg was van 1988 tot 1998 bestuurslid en later voorzitter van het Bedrijfsfonds voor de Pers.

De leiding van het Commissariaat voor de Media bestaat uit drie personen: naast Van Cuilenburg zijn dat drs. L. van der Meulen en mw. mr. I. Brakman. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar en gaat op 1 oktober in.