Ouders in actie voor speelzalen

Enkele tientallen ouders demonstreerden vanochtend bij het stadhuis in Den Bosch tegen de sluiting van 29 peuterspeelzalen.

,,Juffrouw, waarom is het geld op?'', staat er op het bordje dat één van de peuters in de hal van het Bossche stadhuis omhoog houdt. Zijn moeder is boos op de gemeente Den Bosch omdat 29 peuterspeelzalen na de zomervakantie deze week gesloten bleven. Daarom wordt er vanochtend gedemonstreerd, door enkele tientallen ouders met kleine kinderen, die zo bij de gemeente willen aandringen op een snelle oplossing van het probleem.

Een maand geleden ging de Facilitaire Stichting Peuterspeelzalen (FSP), exploitant van 29 peuterspeelzalen in Den Bosch en omliggende dorpen, failliet. Veertienhonderd peuters konden daardoor naar de vakantie niet terug naar hun speelzaal. Volgens wethouder B. Eigeman duurt het nog enkele weken voor de peuterspeelzalen weer opengaan; hij vraagt de ouders om geduld. Volgende week dinsdag, aldus Eigeman, beslist het college van Burgemeester en Wethouders wie de nieuwe exploitant wordt. Dan kunnen de speelzalen snel weer open.

Maar Marie-Louise Hordijk, voorzitter van de oudercliëntenraad van het oude FSP en organisator van de demonstratie, vindt dat de ouders lang genoeg geduld hebben gehad. ,,Vorig jaar vroeg het bestuur van FSP al surseillance van betaling aan, vanwege financiële tekorten. De gemeente heeft toen gezegd dat het nauwgezet toezicht zou gaan houden. Of dat gebeurd is, betwijfel ik, waarom is de zaak anders half juli failliet gegaan?''

Drie gegadigden zijn er voor de vacature van peuterspeelzalenexploitant: een verzameling van particuliere en openbare Bossche basisscholen, een kinderopvangbedrijf uit Haarlem en een samenwerkingsverband tussen een welzijnsstichting die enkele peuterspeelzalen exploiteert en een kinderopvanginstantie.

Eigeman heeft vertrouwen in de toekomst. De vorige exploitant ging failliet ,,omdat hij meer geld uitgaf dan het had'', maar nu is er een nieuw bestek geschreven, met criteria voor kwaliteit en financieel management, waardoor de exploitatie professioneler zal worden, aldus de wethouder. Daarnaast wijst de gemeente op haar jaarlijkse subsidie van 1,3 miljoen gulden aan de exploitant, die gemeentelijke invloed mogelijk maakt, ook al ontbreken hiervoor wettelijke kaders. ,,Het is en blijft een onafhankelijke partij'', erkent Eigeman.

Maar volgens de cliëntenraad heeft de gemeente veel te laat ingegrepen, toen duidelijk werd dat er financiële problemen waren en kan het scenario zich herhalen met een nieuwe exploitant. Ook zou de subsidie te laag zijn om voldoende leidsters aan te stellen en bij ziekte voor vervanging te zorgen. Tot slot zou het bedrijfsplan van de huidige kandidaten financieel slecht onderbouwd zijn. De cliëntenraad heeft de wethouder daarom vanochtend geadviseerd alle kandidaten af te wijzen.

De wethouder ziet daartoe geen enkele aanleiding, ,,dan blijven de zalen niet weken, maar maanden dicht. Ik heb bovendien geen aanleiding te twijfelen aan de kwaliteit van de kandidaten''. Dat de subsidie te laag zou zijn, bestrijdt hij. ,,Per kind is een bedrag van 870 gulden gereserveerd en dat is conform de landelijke normen''.

Om de impasse te doorbreken bedachten de ouders begin deze week een oplossing: zij vroegen de wethouder om hen tijdelijk zelf de peuterspeelzalen te laten leiden. Vrijwilligers genoeg: de peuterspeelzalen zijn geen kinderopvang voor werkende, drukbezette ouders. Maximaal vijf uur per week gaan de peuters erheen en door de sluiting is geen praktisch opvang probleem ontstaan. De peuterspeelzaal heeft vooral een educatieve functie, als voorbereiding op school en het functioneren in een groep kinderen. De wethouder vond het echter een slecht idee en wees het voorstel af. ,,Ik neem het signaal dat een deel, hoe klein ook, van de gedupeerde ouders vanochtend heeft afgegeven, heel serieus. Ook ik vind het belangrijk dat de zalen zo snel mogelijk weer opengaan. Maar we hebben het hier niet over een oppascentrale, die zo maar door vrijwilligers zonder opleiding gerund kan worden''.

Het rijk stimuleert de professionalisering van de peuterspeelzalen. Vorig jaar stelde het rijk 100 miljoen gulden beschikbaar aan de gemeenten, bestemd voor peuterspeelzalen die zich nadrukkelijk richten op het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden. Gedacht wordt met name aan taalproblemen, een probleem dat vooral in de grote steden speelt.

    • Rentsje de Gruyter