Oostenrijk wil strengere regels nieuwe immigraten

De Oostenrijkse regering wil vanaf volgend jaar alleen nog goed opgeleide arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie toelaten. In totaal mogen dat er niet meer dan 2.400 worden. In het kader van gezinshereniging wil de regering-Schüssel volgend jaar niet meer dan 5.490 buitenlanders toelaten, evenveel als dit jaar.

De regering onder leiding van bondskanselier Schüssel wil de arbeidsimmigratie in Oostenrijk meer afstemmen op de behoefte van het bedrijfsleven. Vorige week stelde ook de Duitse minister van Binnenlandse Zaken voor het Duitse immigratiebeleid meer in de pas te laten lopen met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Oostenrijk kent al quota voor immigratie. De coalitie van christen-democraten en rechts-populisten stond onder aanzienlijke politieke druk om het toelatingsbeleid te verscherpen. De regering stelt nu voor voortaan geen immigraten meer toe te laten die niet een goede opleiding hebben genoten. Ze wil het begrip `sleutelkracht' invoeren voor managers, gekwalificeerde vaklui en zelfstandige ondernemers. Deze sleutelkrachten zullen alleen worden toegelaten als ze meer dan 26.000 shilling bruto per maand (ruim 4.160 gulden) gaan verdienen. Bovendien mogen het er volgend jaar in totaal niet meer dan 2.400 worden.

Voor seizoenarbeid wil de regering-Schüssel volgend jaar een quotum van 15.000 werknemers aanhouden. Ze mogen maximaal zes maanden blijven. Ze kunnen daaraan geen rechten voor een andere verblijfsvergunning danwel gezinshereniging ontlenen. Pendelaars vallen niet onder dit quotum, maar zij mogen ook niet in Oostenrijk komen wonen.

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken komt een nieuwe dienst die de aanvragen voor immigratie in overleg met het ministerie van Economische Zaken centraal gaat behandelen. Nieuwkomers krijgen een eerst een voorlopige verblijfsvergunning en moeten een `integratieverdrag' afsluiten, waarin ze worden verplicht tot het volgen van taalcursussen en beroepsoriëntatie, waaraan ze zelf moeten meebetalen. Binnen een jaar moeten ze daarin een examen afleggen. Als ze dat niet halen, moeten ze Oostenrijk verlaten.