LTO weigert mee te werken aan strafkorting

Landbouworganisatie LTO Nederland voelt er niets voor om samen met minister Brinkhorst (Landbouw) te beoordelen welke boeren een strafkorting moeten krijgen. ,,Wij willen die verantwoordelijkheid niet, dat is de taak van de minister'', aldus een woordvoerder van LTO.

Gisteren werd duidelijk dat Brinkhorst samen met LTO en de Rijksdienst voor de keuring voor Vee en Vlees (RVV) nog een keer de ongeveer 240 dossiers van veehouders wil doornemen, om te zien of er nog onrechtvaardige kortingen opgelegd worden. Eerder al verlaagde Brinkhorst op verzoek van de Tweede Kamer een groot aantal kortingen. Boeren wier vee tijdens de mond- en klauwzeercrisis dit jaar werd geruimd en die nu voor een vergoeding in aanmerking komen, kunnen daarop een strafkorting krijgen als zij fouten hebben gemaakt die een risico met zich meebrachten voor de verspreiding van het virus.

Naar verwachting zal de Kamer later dit jaar debatteren over de wet die de strafkortingen mogelijk maakt. Bij veel fracties bestaat onvrede over de systematiek van procentuele kortingen. Onder meer CDA, VVD, SGP en SP pleitten gisteren voor een boetesysteem met vaste bedragen per overtreding.

LTO zegt de afgelopen weken al meerdere malen dossiers bij het ministerie te hebben aangedragen waarin, volgens LTO, `futiliteiten' zwaar worden bestraft. Kleine administratieve fouten zouden soms met kortingen van bijna een ton worden bestraft.

Het ministerie zou volgens LTO bij veel van de aangedragen dossiers de korting hebben verlaagd. ,,We willen graag nog nieuwe dossiers aandragen bij de minister en er met hem over praten, maar hij blijft zelf eindverantwoordelijk voor de beoordeling'', aldus de LTO-woordvoerder.

Brinkhorst liet er gisteren in de Kamer weinig onduidelijkheid over bestaan. Volgens hem zijn alle `futiliteiten' (kleine foutjes die niet als een echte overtreding aangemerkt kunnen worden) uit de groep gekorte veehouders geschrapt. Maar op aandringen van de Kamer zal hij nog een keer kijken of dat echt klopt.

De minister weigerde gisteren echter om aan verdere wensen van de Kamer tegemoet te komen. Een meerderheid van CDA, VVD, SGP, ChristenUnie en SP had gepleit voor een aanpassing van het kortingensysteem, omdat deze fracties de straffen buitenproportioneel vonden. Brinkhorst wees erop dat hij slechts een wet uitvoert waar de Kamer zelf mee had ingestemd.

Voorafgaand aan het debat had de Kamermeerderheid gedreigd een motie in te dienen als de minister niet aan haar wensen tegemoet zou komen. Tijdens het debat bleek echter dat geen van de fracties het aandurfde de minister zodanig onder druk te zetten.

Overigens heeft de Europese Commissie vandaag bekendgemaakt dat Nederland een voorschot van 39 miljoen euro (86 miljoen gulden) krijgt als vergoeding voor de kosten die tijdens de mond- en klauwzeercrisis zijn gemaakt. Het geld is bedoeld als compensatie voor de bedragen die aan veehouders zijn betaald voor het doden van zogenoemde `risicodieren'. Het totale bedrag wordt later vastgesteld.

Naast Nederland is er ook geld voor andere landen met MKZ-besmettingen. Het Verenigd Koninkrijk ontvangt 355 miljoen euro, Frankrijk krijgt 3,3 miljoen en aan Ierland geeft de Europese Commissie 2,7 miljoen.