Joesopov

In zijn interessante artikel over de 18de eeuwse Russische verzamelaar Nikolaj Borisovitsj Joesopov `Van lama's tot Rembrandt' (NRC Handelsblad, 7 augustus), laat Coen van Zwol na te vermelden dat deze in zijn tijd vooruitstrevende Rus behalve in Parijs ook in Leiden heeft gestudeerd en bovendien van zijn verblijf aan de Leidse Universiteit gebruik heeft gemaakt om zijn omvangrijke bibliotheek aan te vullen met ter plaatse gekochte uitgaven.

Tijdens mijn bezoek aan Joesopovs buitenverblijf Archangelskoje in 1992 heb ik verschillende door hem in Leiden aangeschafte boeken in handen gehad. Het landgoed was toen weliswaar verwaarloosd, maar beslist geen ruïne. De door van Zwol genoemde werken van Hubert Robert hingen toen nog op hun oorspronkelijke plaats.

    • Margriet van Boven
    • St. Michielsgestel