Faber houdt vast aan verbod op gif

Staatssecretaris Faber (Landbouw) blijft bij haar verbod op zes werkzame stoffen voor zestien gewasbeschermingsmiddelen. Een meerderheid in de Tweede Kamer pleitte er gisteren voor dat ze boeren en tuinders die zogenoemde `onmisbare middelen' toch laat gebruiken. Maar volgens Faber biedt de wet daartoe geen mogelijkheid. Het verbod op de zes werkzame stoffen geldt sinds vorige week.

De volksvertegenwoordigers hadden de staatssecretaris en minister Pronk (VROM) vorig jaar ook al teruggeroepen van reces om over de middelen te praten. Toen dwong de Kamer af dat de omstreden middelen nog zes jaar zouden mogen worden gebruikt, mits de fabrikanten de `landbouwkundige onmisbaarheid' konden aantonen bij het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB). De fabrikanten hebben echter niet voor alle stoffen complete dossiers ingeleverd, zodat de middelen zijn afgekeurd. Faber zei zich gisteren verbaasd te hebben over het feit dat de fabrikanten niet hebben kunnen aantonen dat de middelen daadwerkelijk onmisbaar zijn. Eerder werd echter duidelijk dat de fabrikanten de onmisbaarheid niet hebben willen aantonen, omdat zij gokken op dertig nieuwe middelen die voor toetsing voorliggen bij het CTB. Faber kan nu echter niets anders doen dan de middelen alsnog te verbieden.

De Kamerfracties van VVD, CDA, D66 en de SGP willen de boeren en tuinders de middelen tijdelijk laten gebruiken in afwachting van nieuw (Europees) beleid. Maar volgens Faber en Pronk is dat onmogelijk. Het CDA kondigde aan in september een motie te zullen indienen om boeren van wie de teelten gevaar lopen, ontheffing te verlenen.