Economie groeit nog slechts 1,5 procent

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar gegroeid met 1,5 procent op jaarbasis, na 1,6 procent in het eerste kwartaal. Daarmee bereikte de groei het laagste tempo in ruim zeven jaar.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt. Van kwartaal op kwartaal groeide de economie met 0,4 procent, na een krimp met 0,2 procent in het eerste kwartaal.

Ondanks de tegenvallende economie voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) dat Nederlanders er volgend jaar tussen de 1 procent en 2 procent in koopkracht op vooruitgaan. Ook het bedrijfsleven kan een forse lastenverlichting tegemoetzien, doordat het kabinet de werkgeverspremies verlaagt. Dat blijkt uit berekeningen van het CPB ten behoeve van de begroting voor 2002.

Het CPB verwacht een economische groei voor dit en volgend jaar van telkens 2 procent. Gezinnen met een modaal inkomen gaan er volgend jaar naar verwachting 1,25 procent op vooruit, minima 2 procent en alleenstaanden met een modaal inkomen 1 procent. Dit jaar komt volgens het CPB de koopkrachtstijging dankzij het nieuwe belastingstelsel uit op 3,25 tot 9,25 procent.

De betrokken ministers zijn gisteren overeengekomen dat werkgevers volgend jaar minder hoeven bij te dragen aan de sociale fondsen. De oorspronkelijke voorstellen van de ministers Vermeend (Sociale Zaken, PvdA) en Zalm (Financiën, VVD) voor verlaging van de premies bleken te complex. Zij hadden voorgesteld de werknemerspremies te verlagen en die lastenverlichting te compenseren door de inkomstenbelasting te verhogen of de heffingskorting te verlagen.

Op korte termijn bleek het technisch onhaalbaar de operatie budgettair neutraal uit te voeren. De beide bewindslieden hadden voor de ingewikkelde variant gekozen omdat zij willen voorkomen dat burgers te veel lastenverlichting krijgen. Dit zou de inflatie kunnen aanjagen.

In plaats van een verlaging van de werknemerspremies is nu voorgesteld de lasten voor de werkgevers te verlagen. Zij hoeven volgend jaar minder werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- en ziekenfondspremie te betalen. Daardoor nemen de overschotten in de sociale fondsen (nu ongeveer 20 miljard gulden) niet meer toe, en blijft de inflatie binnen de perken.

De economische groei in het tweede kwartaal van dit jaar viel vooral terug door een bescheiden groei van de consumentenbestedingen met 1,8 procent en het krimpen van de investeringen met 2,5 procent. De groei van de buitenlandse handel liep sterk terug. De export nam slechts met 2,6 procent toe, de import met 2,4 procent.

De koers van de euro, van groot belang voor de exportpositie, zette vanmorgen zijn snelle opmars voort op de valutamarkt. De munt bereikte een koers van 0,92 dollar, en was daarmee het sterkst sinds begin maart. In vijf weken is de koers met 9 procent gestegen.