Dode das

In zijn artikeltje in de krant van maandag 13 augustus, beschrijft Fred Backus zijn zorgen over het grote aantal verkeersdoden onder de Zuid-Limburgse dassenpopulatie. Hij beëindigt zijn artikel met de `voorspelling' dat de nu opgroeiende jongen pas het volgend jaar worden doodgereden... Onfatsoenlijk zoals Backus de algemene opinie bespeelt.

Zuid-Limburg en vooral het zogenoemde plateau van Margraten waarop het gehucht Bruisterbosch is gelegen is vergeven van dassen. De laatste jaren is het aantal dassenburchten zorgwekkend toegenomen. Er is nagenoeg geen graft meer zonder een of meer dassenburchten.

De organisaties die zich inzetten voor de natuurwaarden in deze wondermooie regio, dienen zich te realiseren, dat natuurbeheer ook kan betekenen, dat de rem gezet moet worden op het aantal dassen. Het heuvelland wordt inmiddels ontsierd door tientallen kilometers afrastering ter bescherming van overstekende dassen. Tezamen met de hekwerken voor de padden, de duizenden wegwijzerborden voor wandel-, fiets- en autoroutes, én een fijnmazig in het kader van ruilverkavelingen aangelegd verhard wegennet met steeds meer agrarische en toeristische bedrijven in de buitengebieden, hebben van het mooie heuvelland inmiddels een commercieel aantrekkelijk (pret?)park gemaakt.

Het getuigt van overgevoeligheid en onkunde in die context de dassenpopulatie nog te beschermen. Teveel is teveel. Dat geldt ook voor het aantal dassen in combinatie met de commercie in het heuvelland.

Gelukkig is in het nabije buitenland de Belgische Ardennen en de Duitse Eifel nog voldoende uitwijk voor de échte (Limburgse) natuurvrienden. Daar wordt de natuur behéérd en veel minder commercieel geëxploiteerd. Dáár ook wordt gejaagd op dassen om de populatie op een verantwoord peil te houden.

Het opvoeden van moederloze dassenkinderen tot toekomstige verkeersslachtoffers, is goedbedoelde maar smakeloze dierenkwellerij. Maak liever een einde aan het teveel aan commercie.

    • Eugène Frissen