De tijd dringt voor British Airways

British Airways (BA), de grootste Britse luchtvaartmaatschappij, heeft opnieuw een poging gedaan tot een overeenkomst te komen met American Airlines. De vorige keer is dat mislukt omdat de voorwaarden die de Amerikaanse overheid stelde te zwaar waren. Wat doet BA als dat nu weer het geval is?

Het concern zegt dat het dan weer op zijn schreden zal terugkeren, en misschien doet het dat ook. Maar sinds BA de vorige keer probeerde een transatlantisch verbond te smeden, is er wel het één en ander veranderd. De Europese Commissie dreigt de plaats van de nationale overheden in te nemen als het gezag dat bevoegd is om luchtvaartverdragen te sluiten. Het Europees Gerechtshof onderzoekt of de bestaande overeenkomsten een schending van het Verdrag van Rome vormen. Naar verwachting doet het komend voorjaar een voor Brussel positieve uitspraak.

Dat zou een slag zijn voor BA, dat nu nog zijn voordeel doet met het bilaterale systeem. Dat komt doordat de Britse regering altijd heeft geweigerd een liberaler luchtvaartverdrag (een zogenaamd `open skies'-verdrag) tussen Engeland en de VS te aanvaarden, als daar geen tegenprestatie tegenover stond. Die zou moeten bestaan uit de goedkeuring door de Amerikaanse antitrust-autoriteiten van een bondgenootschap tussen één of meer Britse luchtvaartmaatschappijen en een Amerikaanse. Brussel denkt daar wellicht heel anders over.

Volgens de gegevens van BA neemt de concurrentie toe en dalen de prijzen op open skies-routes. BA kan deze negatieve effecten compenseren door de marketingvoordelen en de mogelijkheden tot kostenbezuiniging die een bondgenootschap biedt. Zonder het voordeel van zo'n bondgenootschap zou het leven in een open skies-omgeving voor BA zwaar kunnen zijn.

BA zegt zich voorlopig weinig zorgen te maken. Zelfs als Engeland er niet in slaagt een open skies-verdrag met de VS te sluiten voordat Brussel het roer overneemt, is er niets aan de hand. BA gelooft dat het Brussel jaren zal kosten om een heel Europa omvattend luchtvaartverdrag in elkaar te timmeren. Daardoor heeft het concern genoeg tijd om een partner te vinden.

Dat is misschien waar, maar niemand verwacht dat Brussel de bestaande bilaterale 'open skies'-verdragen zal ontbinden, evenmin als de eraan gekoppelde bondgenootschappen. Dat betekent dat BA wellicht jarenlang het gevecht met concurrenten als Lufthansa met één arm op de rug zal moeten aangaan. BA zou een snelle deal wel eens harder nodig kunnen hebben dan het concern toegeeft.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Jonathan Ford