Antillen voelen zich gepasseerd

De Antilliaanse ministerraad stuurt een protestbrief naar premier Kok uit onvrede over onderhandelingen die Nederland met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft gevoerd over economische saneringsmaatregelen op de Antillen. Volgens de Antillen is dit achter hun rug om gebeurd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt `verbaasd' te zijn over de brief.