`Ander tracé IJzeren Rijn wordt te duur'

Een alternatief tracé voor de goederenspoorlijn de IJzeren Rijn van België naar Duitsland langs de A67 (Turnhout-Eindhoven-Venlo) wordt te duur. Bovendien is het niet binnen tien jaar te realiseren. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de provinciebesturen van Noord-Brabant en Limburg. Het A67-tracé was een van de alternatieven voor de omstreden ingebruikneming van de IJzeren Rijn door nationaal park De Meinweg bij Roermond.

De conclusie van beide provinciebesturen is dat de variant langs de A67 in Brabant geen structurele oplossing biedt binnen de door de minister gestelde termijn van tien jaar. Er zou een hele nieuwe spoorlijn moeten komen waarvan de kosten geraamd zijn op 8,1 miljard gulden.

Vorig jaar al was het A67-tracé na een globale toetsing als te duur terzijde geschoven door NS Railinfrabeheer, dat in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de alternatieven bekijkt. Op verzoek van beide provinciebesturen en de Tweede Kamer volgde een diepgaander onderzoek naar een tracé voor de IJzeren Rijn langs de autoweg A67.

Het tracé door De Meinweg is in Limburg, en in de Tweede Kamer, zeer omstreden. Ook Staatsbosbeheer wil een route die het nationaal park ontziet. België ziet het liefst dat het historische spoor door De Meinweg worodt hersteld.

De Noord-Brabantse gedeputeerde P. van Geel (ruimtelijke ordening) voorziet een dilemma. Van Geel: ,,De A67 valt af en wij verzetten ons tegen gebruik van bestaand spoor in Brabant, omdat dat geen meerwaarde oplevert en natuur kost. Limburg is tegen de Meinweg-varianten en de Belgen willen geen route ten zuiden van Zuid-Limburg. Dat wordt een lastige keuze, maar daar is de minister voor.''