Academie voor bestuur in geldnood

Onder gemeentebesturen in het zuiden van het land heerst grote onrust over snel oplopende tekorten bij de Bestuursacademie Zuid-Nederland in Tilburg.

Aan de gemeenten die samenwerken met dit instituut is door het bestuur voorgesteld om de miljoenenschuld weg te werken door een extra heffing in te voeren voor alle inwoners.

Gemeente- en provinciebestuurders van Limburg, Brabant en Zeeland overleggen begin volgende maand met de leiding van de Bestuursacademie. Niet iedereen gaat op voorhand akkoord met het plan om van alle inwoners een bedrag van zes en misschien zelfs tien gulden te vragen om de schuld, die inmiddels tegen de tien miljoen gulden zou bedragen, te saneren.

Bij de Bestuursacademie zijn 154 gemeenten in de zuidelijke provincies aangesloten via een `gemeenschappelijke regeling'. Het bestuur van de zelfstandige instelling bestaat uit vertegenwoordigers van die gemeenten. De ruim 8.000 ambtenaren en medewerkers van waterschappen volgen er jaarlijks diverse cursussen, waarvoor onder meer gespecialiseerde gastdocenten worden aangetrokken tegen door ingewijden als riant bestempelde honoraria.

De Bestuursacademie kampte sinds de oprichting acht jaar geleden ook met bestuurlijke problemen, waardoor veel stafleden zijn vertrokken. Hierdoor zijn forse wachtgeldverplichtingen ontstaan. Interim-manager J.Veghel is de negende directeur. Hij was niet voor commentaar bereikbaar.

,,Er zijn nog zoveel vragen, die moeten eerst maar eens worden beantwoord'', zegt wethouder P.C. Hamelinck van Terneuzen. Namens het college van B en W stuurde hij in februari j.l. een brief naar de academie met verzoek om opheldering. ,,Over '97 was er nog een batig saldo van 2 ton, het jaar daarop een verlies van 300.000 gulden en in 1999 bedroeg het tekort al 1,3 miljoen gulden. Dat ging dus heel snel.'' Over 2000 werd volgens Hamelinck een tekort van ,,tussen de twee en vier miljoen'' verwacht.

Hamelinck wil weten waarom het instituut niet kon fuseren met de bestuursacademies in Noord, West en Oost-Nederland. In juli lukte een fusie met de bedrijfshogeschool Fontys wel. Het gevolg zal zijn dat van de academie in de huidige opzet weinig overblijft. Eerder dit jaar werd de Bestuursacademie Zuid Holland opgeheven en werd een tekort van ruim 4 miljoen gulden door de hierbij aangesloten gemeenten weggewerkt.