Zorgen IMF om economie van de VS

De koers van de euro is vanmorgen gestegen naar zijn hoogste niveau sinds 5 april, na een waarschuwing van het IMF dat het tekort op de Amerikaanse betalingsbalans een bedreiging vormt voor de dollar.

In een rapport over de Amerikaanse economie noemt het Internationale Monetaire Fonds (IMF) de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie onzeker. Het fonds spreekt zich niet uit over de ontwikkeling in het komende halfjaar, maar constateert dat de economische groei tot dusverre 1,5 procent bedraagt, tegen 4 procent in 2000. ,,Of de economische activiteit aantrekt in het tweede halfjaar, of voor een langere duur traag blijft, hang af van een aantal factoren,'' aldus het IMF. Een belangrijke vraag is of het vertrouwen van Amerikaanse consumenten en bedrijven zich positief zal ontwikkelen en de bestedingen positief zal beïnvloeden. Ook moet nog blijken of de snelle ontwikkeling van de productiviteit in de tweede helft van de jaren negentig zich voortzet.

Op de valutamarkt werd gisteravond en vanmorgen vooral de kritiek opgepikt van het IMF op het grote tekort op de Amerikaanse betalingsbalans van ruim 4 procent van het bruto binenlands product. De omvang van dat tekort is volgens het IMF niet vol te houden, en kan leiden tot bezorgdheid of de dollar een scherpe koersdaling tegemoet gaat, vooral als de productiviteitsgroei niet wordt volgehouden. Na het bericht verzwakte de koers van de dollar scherp ten opzichte van de euro, wat leidde tot een hoogtepunt voor de euro van 0,91 dollar per euro vanmorgen. Dat is de hoogste koers sinds 5 april. De waarschuwing over de dollar en de betalingsbalans heeft het IMF al vaker geuit, en is al te vinden in de World Economic Outlook van lente van 1998. De valutahandel greep het IMF-rapport ditmaal wel aan om de munt verder omlaag te sturen.

Het IMF is ook kritisch over de omvang van de belastingverlaging van in totaal 1.350 miljard dollar die door de regering Bush is doorgevoerd voor de komende tien jaar, en raadt de VS aan om desnoods de belastingen weer te verhogen om het begrotingssaldo positief te houden. Het is overigens niet waarschijnlijk dat de economische kritiek veel weerklank krijgt in de VS. Rapporten van het IMF worden daar doorgaans minder zwaar opgevat dan in de rest van de wereld.