Winst Friesland Bank omhoog

Friesland Bank zag in het eerste halfjaar de nettowinst stijgen van 97,1 naar 200,2 miljoen gulden. De grote sprong was vooral te danken aan de verkoop van het belang van 13,5 procent in effectenbank Kempen aan het Belgisch-Franse Dexia. Dat leverde een buitengewone bate van 125 miljoen op. Het balanstotaal groeide 5 procent tot 13 miljard gulden. De bank gaat er vanuit, dat bij een gematigde groei de nettowinst dit jaar duidelijk hoger zal zijn dan in 2000.