Voorzitter Hogerhuis Ethiopië loopt over

De voorzitter van het Ethiopische Hogerhuis, Almaz Meko, is afgetreden en heeft asiel aangevraagd in de Verenigde Staten. Bovendien maakte ze bekend dat ze zich wil aansluiten bij een bevrijdingsfront, dat de Ethiopische regering bestrijdt.

De Ethiopische regering heeft nog niet officieel gereageerd op het overlopen van de populaire Meko. Haar plotselinge vertrek betekent echter een klap voor het prestige van de Ethiopische premier Meles Zenawi. Tot dusverre gold Meko als een belangrijke bondgenoot van de premier. Haar naam werd zelfs genoemd als een mogelijke opvolger van Meles Zenawi, wanneer diens termijn later dit jaar ten einde loopt.

Meko maakte haar besluit bekend tijdens een stop in de Verenigde Staten, op de terugreis vanuit het Caraïbisch gebied, waar ze een conferentie had bijgewoond. Ze rechtvaardigde haar beslissing met het argument dat de regering ,,onnoemelijk veel ellende en leed'' heeft toegebracht aan de voornaamste etnische groep van het land, de Oromo`s. Meko, zelf een Oromo, zei dat ze zich voortaan wilde inzetten voor de strijd van het Oromo-bevrijdingsfront (OLF). Volgens haar waren de Oromo's de afgelopen jaren niet op een volwaardige democratische manier in het landsbestuur vertegenwoordigd.

Het OLF, dat begin jaren `90 nog deel uitmaakte van de regeringscoalitie, opereert al jaren vanuit het zuiden, bij de grens met Kenia. Het zet zich in voor een onafhankelijk `Oromia'. Het front heeft onder meer landmijnen gelegd op de strategisch belangrijke spoorlijn die vanuit Ethiopië naar de haven van Djibouti voert.

Westerse diplomaten in Addis Abeba wezen erop dat het overlopen van Meko voor de regering op het slechtst denkbare ogenblik komt. De regering had de laatste maanden juist hard geprobeerd haar draagvlak in het land te vergroten.