Personalia

De behoudende Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk krijgt een bijzondere leerstoel bij de faculteit der godgeleerdheid van de Universiteit Leiden. De bond stelt de leerstoel in om de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme te bestuderen. Naar een bijzonder hoogleraar wordt nog gezocht.