Patiënten geen last surseance Pharming

Het biotechbedrijf Pharming verzekert dat de productie van het experimentele geneesmiddel alfa-glucosidase niet in gevaar komt. Van dit medicijn zijn 6 patiënten die lijden aan de ziekte van Pompe afhankelijk. Als Pharming de productie stopt, komen deze patiënten in levensgevaar.

Pharming heeft vanochtend meegedeeld dat zijn joint-venture met het Amerikaanse biotechbedrijf Genzyme deze toezegging heeft gedaan aan het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, waar de patiënten verblijven. Bij de patiënten en het ziekenhuis ontstond eind vorige week onrust, omdat Pharming in surseance terecht kwam.

Afgelopen vrijdag vroeg Pharming uitstel van betaling aan, omdat het dit jaar versneld in financiële problemen is gekomen. Het biotechbedrijf had 66 miljoen gulden nodig om zijn activiteiten voort te zetten, maar slaagde daar niet in. Een toezegging voor een geldlening van 33 miljoen gulden werd op het laatste moment ingetrokken door Fortis Bank.

Het geneesmiddel alfa-glucosidase is nog niet officieel erkend, maar proeven op patiënten wijzen uit dat het middel uitstekende resultaten boekt bij de aanpak van de ziekte van Pompe. Deze spieraandoening is een erfelijke ziekte die bij baby's meestal binnen een jaar tot de dood leidt. Het geneesmiddel van Pharming verlengt de levens met vele jaren, zo kan worden afgeleid uit de eerste resultaten van de experimentele verschaffing.

Pharming werkt in een joint-venture samen met Genzyme, dat twee dagen voor de surseance bekendmaakte dat het voor de ontwikkeling van het medicijn tegen de ziekte van Pompe ook gaat samenwerken met Novazyme Pharmaceuticals. Daarop ontstond bij beleggers en patiënten de vrees dat Genzyme de ontwikkeling van het Novazyme-middel verkiest boven dat van het Leidse biotechbedrijf. Overigens heeft het kapitaalkrachtige Genzyme voldoende geld om Pharming tijdelijk te financieren.

Fortis Bank wijst elke verantwoordelijkheid af voor de 6 patiënten af. De bank bracht het bedrijf naar de beurs en leende Pharming een aantal malen forse bedragen.