Onderzoek claims tegen Betuwelijn

De onafhankelijke Commissie Deskundigen Grondwaterwet (CDG) in Utrecht gaat zeven schadeclaims van bewoners van de Zevenaarse wijk Zonnemaat onderzoeken. De bewoners zeggen dat hun huizen scheuren hebben opgelopen door te grote daling van het grondwaterpeil bij werkzaamheden aan de tunnelbak voor de Betuweroute. In mei werd bekend dat het grondwaterpeil onder de wijk zeer ver was gedaald. Na onderzoek bleek dat er een lek in de wand van de tunnelbak zat, waardoor te veel grondwater wegsijpelde. Daardoor klonk de grond in, wat verzakking van de woningen tot gevolg kan hebben. De provincie Gelderland neemt de kosten van het onderzoek voor zijn rekening.