Hulp Derde Wereld

J. Bouma stelt in zijn artikel `Hulp aan Derde Wereld is meer dan ooit noodzakelijk' (NRC Handelsblad, 1 augustus), dat fundamenteel moet worden nagedacht over de wijze waarop wij moeten omgaan met ontwikkelingslanden, enerzijds meer partnership in samenwerkingsverbanden, anderzijds minder ruimte voor autonoom handelen, want [..] ,,de slinger is hier wel wat ver doorgeslagen''.

Met het eerste punt - over samenwerkingsverbanden - ben ik het eens, met het tweede niet. Samenwerking in partnership en autonoom handelen zijn onlosmakelijk verbonden. Een evenwichtige samenwerkingsrelatie kan alleen ontstaan als partners ruimte hebben voor autonoom handelen, gebaseerd op inzicht in het eigen kunnen en willen. Zonder dat verwordt een samenwerkingsverband tot het recht van de sterkste, van de meest alwetende, de geldschieter, of het recht van de grootste gesubsidieerde bank ter wereld te Washington.

    • Cornélie van Waegeningh