Het mysterie van `dochter Napoleon'

Hofdame Hester Smith had ,,mooie ogen en een fraai figuur''. Dat was Lodewijk Napoleon, de Franse koning van Holland (1806-1810) wel opgevallen. In 1809 bracht Hester een dochter ter wereld, Louise. De koning of zijn vrouw waren bij de doop aanwezig. Was Louise een onwettig kind van de koning? De geruchten daarover zijn niet verstomd, sinds de Nieuwe Drentsche Volksalmanak, een gerespecteerd blad, in 1890 in een veertigpagina's tellend artikel meldde dat dit inderdaad het geval was.

Gemeente-archivaris P. Zweegers in Assen pleit voor nader historisch onderzoek naar Louise Aubry d'Arancey (1809-1871). Waarom leefden zij en haar man zo teruggetrokken op hun landgoed bij Assen? Zochten ze het isolement omdat Louise zich schaamde dat ze een onecht kind van de koning was?

De grafkelder werd, in het kader van een restauratie, deze week geopend om geruchten te ontzenuwen dat de tombe leeg zou zijn. Beide kisten stonden er nog. Die van Augustinus zat dicht, maar die van Louise was wel open. Zweegers: ,,Onder wat puin vonden we haar schedel en enkele botten. Het graf is een paar keer vernield, vermoedelijk omdat dieven dachten dat er juwelen in lagen.''

Na de restauratie blijft de tombe voor het publiek gesloten. Dat is kies met het oog op de grafrust van het mysterieuze echtpaar, vindt Zweegers.