Gemeente beheert rampenplan Schiphol

De gemeente Haarlemmermeer heeft de verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding op Schiphol overgenomen van de regionale brandweer Amsterdam en omstreken. Tegelijk zijn de eisen in het rampenbestrijdingsplan versoepeld, doordat niet langer van `worst case scenario's' wordt uitgegaan.

Aanleiding voor beide maatregelen was een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) naar de uitwerking van het rampenbestrijdingsplan voor Schiphol. Het instituut evalueerde tevens de brand die op 18 januari uitbrak op de luchthaven en het optreden daarbij van brandweer en hulverleningsdiensten.

Aanvankelijk was het beheer van het rampenbestrijdingsplan opgedragen aan de regionale brandweer van Amsterdam. Het NIBRA stelt echter vast ,,dat deze rol door reorganisatie en personele wisselingen niet voldoende wordt ingevuld, waardoor leermomenten uit evaluaties onvoldoende zijn verwerkt''. Daarom heeft de gemeente de regie bij de rampenbestrijding ,,overeenkomstig de wettelijke taak'' overgenomen.

Op aanraden van het NIBRA hebben medewerkers van gemeente en hulpdiensten op Schiphol inmiddels een cursus crisisbeheersing gevolgd. Ook andere aanbevelingen van het NIBRA zijn opgevolgd. Zo is het oefenplan voor volgend jaar gereed, er wordt gewerkt aan videoschermen om de passagiers beter te informeren en de Koninklijke Marechaussee past enkele ruimtes aan voor de rampenstaf.

De aanpassing van de scenario's als basis voor de rampenbestrijding houdt in dat voortaan zal worden uitgegaan van een ,,meer reële siuatie'' in plaats van het `worst case scenario' dat er enkele vliegtuigen zijn neergestort op de luchthaven. Overigens staat in het rampenbestrijdingsplan ook wat er moet gebeuren bij treinongelukken in de tunnels bij Schiphol en bij calamiteiten in de terminals.

Het NIBRA concludeert in zijn evaluatie van de brand op 18 januari dat de bestrijding van dit incident ,,adeqaat is geweest''.