Collectieve koppigheid 4

Philipse wil de toekomst van de mensheid in handen leggen van mensen die ,,excelleren in zindelijke discussies en objectief onderzoek'', en mensen die beschikken over deugden als ,,nieuwsgierigheid, tegendraadsheid en intellectuele autonomie''.

De geschiedenis (van de Franse Revolutie en de 20e eeuw) heeft ons geleerd hoe dat afloopt. De drang van mensen om elkaar naar het leven te staan is van alle tijden en culturen, en wellicht in onze genen vastgelegd. De dagelijkse werkelijkheid laat zien dat het verstand van de mens alleen, net zomin als het geloof alleen, voldoende waarborg biedt om vreedzaam samen te leven.

    • C.A.G. Veelenturf