Collectieve koppigheid 2

Herman Philipse beveelt de wetenschappelijke houding aan waarbij meningen als hypothesen worden gezien. Dat is ook precies wat kardinaal Bellarminus in `Byzantium aan de Tiber' van Galileï vroeg. Maar de snedige ballisticus was koppig en haalde zich daarmee de veroordeling op de hals die inderdaad beter achterwege had kunnen blijven.

Vervolgens werd Galileï snel gepromoveerd tot held van de zich emanciperende moderne staten. En in die moderne staten werden naar het voorbeeld van de Middeleeuwen universiteiten gesticht zoals die van Leiden, waar filosofen op hoge toon verkondigen dat wetenschappers niet koppig zijn, maar hun meningen als hypothesen zien.

    • Ben Hoffschulte