Chirac in opspraak wegens subsidie voor grondaankoop

Ging het de vorige maand om de dubieuze betaling van privé-vliegreizen, dezer dagen zijn het de ondoorzichtige motieven achter de aankoop van een stuk grond bij zijn privé-buitenverblijf die de Franse president Jacques Chirac in opspraak brengen.

Het is misschien niet in strijd met de wet, commentarieerde het gezaghebbende dagblad Le Monde gisteren, maar ,,de opeenstapeling van financiële schandalen rond de president van de Republiek werpt niets minder dan een ernstige smet op het hoogste gezag van de staat''.

Aanleiding voor het hoofdartikel, onder de kop `Zeer slechte gewoontes', vormden nieuwe onthullingen in het satirische weekblad Le Canard Enchaîné over de grondaankoop.

Het betreft een perceel van ruim 5.000 hectare nabij – en dat maakt het pikant – Château de Bity van het echtpaar Chirac in Sarran in de Corrèze in Midden-Frankrijk. Het werd in 1978 aangekocht door de Fondation Claude Pompidou, een stichting die in Frankrijk verschillende tehuizen voor hulpbehoevende bejaarden en voor gehandicapte kinderen heeft.

Chirac is al decennia lang nauw bij deze stichting betrokken. Ten tijde van de grondtransactie – hij was toen burgemeester van Parijs – was Chirac penningmeester, tegenwoordig is hij nog vice-voorzitter van het bestuur.

In zijn jongste editie maakt het weekblad gewag van schenkingen van de gemeente Parijs aan de stichting. Eerst (vanaf 1976) ging het jaarlijks om 175.000 frank, sinds 1980 kan de stichting jaarlijks op 500.000 frank van de hoofdstad rekenen. En vervolgens haalt Le Canard notulen uit 1977 aan van het stichtingsbestuur. ,,De heer Chirac adviseert de leden van het bestuur over een project dat de stichting het bedrag van 500.000 frank aan donaties zal opleveren. Deze donatie wordt gedaan op voorwaarde dat ze wordt aangewend voor de koop van grond in Bity.''

Secretaris Jean Paul Bolufer van de stichting, ondervraagd door het weekblad, zegt het destijds de bedoeling was in Sarran een vakantieverblijf voor ouden van dagen te bouwen, maar dat dit uiteindelijk niet is doorgegaan omdat er in de regio geen behoefte aan zo'n oord bleek te bestaan en omdat aan andere projecten prioriteit werd gegeven.

Voor Le Canard is de intrige echter zonneklaar: de penningmeester (Chirac) adviseerde in te stemmen met een schenking van Parijs (Chirac) voor de aankoop van grond bij kasteel Bity (Chirac). Ergo: Chirac verzekerde zich met publieke middelen van langjarige rust rond zijn privédomein.