Brinkhorst houdt vast aan boetes

Minister Brinkhorst (Landbouw) weigert tegemoet te komen aan de vraag van een meerderheid van de Tweede Kamer om de strafkortingen voor veehouders te verlagen.

Dat bleek vanmiddag in een debat in de Kamer over de strafkortingen die het ministerie van Landbouw boeren heeft opgelegd wegens fouten die zij maakten tijdens de mond- en klauwzeercrisis. Brinkhorst zegde wel toe andermaal de probleemdossiers van de betrokken boeren door te lichten op zoek naar `futiliteiten' om die eventueel te compenseren.

,,Ik kan niet veel verder gaan dan ik reeds gegaan ben'', aldus Brinkhorst. De Kamer ging met deze toezegging akkoord.

De Kamer had de minister voor de tweede keer deze zomer van reces teruggeroepen omdat zij het niet eens is met de hoogte van de kortingen. Volgens een meerderheid van de Kamer bestraft Brinkhorst boeren die ,,slechts futiliteiten'' begaan zouden hebben veel te hard.

De minister, die al eerder deze maand op verzoek van de Kamer de regels aanpaste, maakte duidelijk dat volgens hem alle futiliteiten uit de strafregeling zijn gefilterd. Maar op verzoek van de Kamer zal hij nog een keer onderzoeken of dat echt zo is.

Hij wees erop dat wat op het eerste gezicht een futiliteit lijkt in het registratiesysteem van vee ernstige gevolgen kan hebben voor besmetting met het virus. ,,Het ontbreken van twee oorflappen is, gezien de systematiek van de registratie van dieren, een ernstige overtreding'', aldus Brinkhorst.

Een meerderheid van de Kamer (VVD, CDA, SGP, ChristenUnie en SP) had eerder gedreigd een motie in te dienen als Brinkhorst niet aan haar wensen tegemoet zou komen. ,,Ik hoop niet dat u mij het mes op de keel zet. Op dit punt ben ik geen gedoger'', aldus de minister. De Kamer, die in eerste termijn nogal hard van leer was getrokken tegen de minister, ging unaniem akkoord met de toezegging van de minister de dossiers nog eens te bekijken. Ze drong erop aan dit in samenspraak met landbouworganisatie LTO Nederland te doen. Brinkhorst zegde dat toe. Daarbij tekende hij wel aan dat LTO haar dreigementen moet intrekken om de bijdrage van boeren aan het zogeheten Diergezondheidsfonds stop te zetten als de minister zijn kortingen niet zou verlagen.

Brinkhorst verweet de Kamer nog te veel aandacht te besteden aan individuele gevallen (het gaat om 240 kortingen) en daarbij het algemeen belang uit het oog te verliezen. ,,Er is een wet, daar staat in dat er een percentagesysteem is. U mag mij niet kwalijk nemen dat ik de wet toepas'', aldus de minister.

,,Het gaat mij niet om een prestigeslag of om het knechten van boeren. Ik ben hier als dienaar van de Kroon en ik wil dat u mij toetst op consistentie en rechtvaardigheid. Willekeur, zoals wel is gesuggereerd, werp ik verre van mij'', aldus Brinkhorst.

MKZ-debatpagina 3