Brinkhorst beweegt niet in MKZ-debat

Een Kamermeerderheid eiste vandaag opnieuw dat minister Brinkhorst de MKZ-boetes voor veehouders verlaagt.

Veehouder Atze Holwerda uit Ee heeft een strafkorting van 106.000 gulden opgelegd gekregen, ofwel 35 procent van de 300.000 gulden die hij had moeten krijgen als compensatie voor zijn twaalf geruimde koeien. De reden voor de korting was dat er op zijn bedrijf twaalf ongeregistreerde hobbyschapen van zijn vader rondliepen, die door het vervoersverbod tijdens de MKZ-crisis het bedrijf niet mochten verlaten. Holwerda is verontwaardigd over de hoge strafkorting. ,,Welke overtreding moet je in Nederland maken om een boete van 106.000 gulden te krijgen? `'

Holwerda is een van de 239 boeren die een strafkorting opgelegd hebben gekregen naar aanleiding van de mond- en klauwzeercrisis van eerder dit jaar. De kortingen zorgen al weken voor politieke onrust. Kamerleden van de Commissie voor Landbouw worden bestookt door `gedupeerde' boeren die hun boetes disproportioneel vinden, en ze spraken de minister er drieëneenhalve week geleden op aan. Minister Brinkhorst (Landbouw) toonde zich enkele weken geleden bereid de bezwaren van de Kamer om te zetten in een verzachting van de kortingen.

Brinkhorst paste de kortingen aan ten gunste van de boeren. Voor boer Holwerda uit Ee betekende de aanpassing dat hij nu een korting van 5.000 gulden krijgt in plaats van ruim een ton. Een stuk minder hoog, maar toch blijft de korting ,,onbevredigend', aldus Holwerda. ,,Mijn rechtvaardigheidsgevoel is aangetast en mijn vertrouwen in het ministerie van Landbouw is tot het nulpunt gedaald.' In het voetspoor van veehouders als boer Holwerda waren fracties van verschillende partijen in de Tweede Kamer nog steeds niet tevreden. Vandaar dat Brinkhorst zich vandaag in de Kamer opnieuw moest verantwoorden voor het gevoerde beleid.

De Kamer liet zich vandaag, net als afgelopen weken overigens, niet van haar meest consistente kant zien. Vorige maand legde Brinkhorst de Kamer namelijk nog eens uit hoe het Besluit verlaging tegemoetkomingen aangewezen dierziekten, zoals de regeling voor strafkorting formeel heet, tot stand is gekomen. Uit Brinkhorsts relaas blijkt dat de Kamer in oktober 2000 wel degelijk heeft ingestemd met het systeem van procentuele boetes. Brinkhorst wijst er in die brief op dat het systeem van kortingen zoals dat ten tijde van de varkenspest (1997) is gehanteerd, ,,de beoogde prikkel uitgaat om de veterinaire regels na te leven'.

De Kamer nam deze korte geschiedenisles van de minister voor kennisgeving aan en ging over tot de orde van de dag, zo bleek vandaag. Met name de fracties van de oppositiepartijen haalden alles uit de kast om voor hun achterban de kortingen tot een minumum te beperken. Maar ook woordvoerder Oplaat van de regeringspartij VVD deelde in de kritiek op Brinkhorst. ,,Futiliteiten als het ontbreken van een oorflap of het niet registreren van een kalfje moeten niet zo hard bestraft worden.'

De landbouworganisatie LTO Nederland had zich gisteren in de discussie over de kortingen gemengd door te dreigen met het stopzetten van de bijdrage die boeren storten in het Diergezondheidsfonds als de minister `futiliteiten' blijft bestraffen.

De Kamerleden buitelden over elkaar heen om hun begrip of onbegrip over de gemaakte fouten kenbaar te maken. ,,Ik heb zelf koeien, en ik weet zeker dat bijna iedere dag in Nederland wel ergens een oorflap mist', zei VVD'er Oplaat. ,,Ik heb ook koeien, daar mis ik bijna nooit oorflappen', riposteerde D66'er Ter Veer. Atsma (CDA): ,,U bent boer, dat neem ik voor kennisgeving aan, maar kunt u garanderen dat er geen oorflappen afvallen?' ,,Nee', aldus Ter Veer, ,,maar het staat in de regels dat er een sluitend registratiesysteem hoort te zijn en daarmee is het een veterinair risico als een flap ontbreekt.'

Brinkhorst zei niets anders te kunnen doen dan de wet uit te voeren die door de Kamer zelf is aangenomen, maar beloofde enige ,,coulance' voor gevallen waarbij boeren disportioneel zijn aangepakt. Daarmee namen de malcontente fracties voorlopig genoegen.

Gerectificeerd

Geruimde koeien

In het artikel Brinkhorst beweegt niet in MKZ-debat (in de krant van woensdag 15 augustus, pagina 3) staat dat veehouder Atze Holwerda uit Ee 300.000 gulden compensatie krijgt voor twaalf geruimde koeien. In werkelijkheid krijgt Holwerda dit bedrag voor het verlies van 120 dieren.

    • Egbert Kalse
    • Karin de Mik