`Boer moet natuur niet beheren'

Het is ,,ondenkbaar'' dat boeren het beheer van de natuur kunnen overnemen van de bestaande natuurbeherende instellingen. Daartoe ontbreekt de overheden het geld. ,,Een boer die alleen aan natuurbeheer doet, kan niet overleven.'' Dat stelt hoofddirecteur Frans Evers van de Vereniging Natuurmonumenten in reactie op suggesties dat boeren een grotere rol kunnen vervullen bij het ontwikkelen van natuur.

Evers is ontstemd over een enkele maanden geleden gepubliceerd rapport van onderzoeksinstituut Alterra. De onderzoekers stellen voor te stoppen met het aankopen van agrarische grond om er natuur van te maken. Het geld dat daarmee wordt bespaard, moet worden uitgekeerd aan boeren die zelf deze omschakeling maken.

Evers stelt dat boeren alleen in bepaalde gebieden, zoals veenweidegebieden en hoge zandruggen, een rol kunnen vervullen bij het natuurbeheer. Hij ziet meer heil in intensieve samenwerking tussen boeren en grote terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten. ,,Laat ze maar bij ons in dienst komen.''