Argentinië komt met noodvaluta

Het met bankroet bedreigde Argentinië heeft voor 14 van de 23 provincies een noodvaluta geschapen onder de naam ,,lecop''. Het gaat om schuldbrieven met een waarde van een miljard peso (2,4 miljard gulden), die als betalingsmiddel kunnen dienen voor grote instellingen. De stukken worden gedekt door belastingvoorschotten van grote bedrijven. Omdat de peso gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar kan Argentinië de geldhoeveelheid slechts vergroten als het zijn deviezenreserve vergroot. Dat is in de huidige situatie echter onmogelijk. De schepping van de lecop lost de problemen niet op, maar verschuift ze naar het tijdstip waarop de schuld moeten worden afgelost, over maximaal vijf jaar.